دات نت نیوک
X

**لطفا پیش از تکمیل اطلاعات فردی موارد ذیل را مطالعه نمایید.

 1. رعایت شئونات اسلامی، نظم، انضباط و حضور به موقع در کلاس ها الزامیست.

 2. کلیه در خواست های داوطلب(آموزشی، مالی و ...) می بایست به صورت کتبی به مسئول ثبت نام تحویل گردد و به درخواست های شفاهی(حضوری، تلفنی و...) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3. تاریخ شروع هر دوره در بعضی موارد ممکن است تا 14 روز با تاخیر برگزار گردد،در صورت وقوع، مراتب حتما از قبل به داوطلب اطلاع داده خواهد شد.

 4. فیلمبرداری، عکاسی و تبلیغ در تمامی کلاس های این مجموعه ممنوع می باشد.

 5. افزایش تعدادساعات غیبت موجب استرداد هزینه ثبت نامی از سوی این مرکز به داوطلب نخواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت تاخیر در کلاس، برگزارکنندگان مسئولیتی در قبال عدم اجازه حضور در این کلاس توسط اساتید را نخواهد داشت.

 6. پرداخت کلیه وجوه شهریه می بایست قبل از شروع دوره باشد و قبل از پرداخت کامل شهریه از ورود داوطلبان به کلاس جلوگیری خواهد شد.

 7. مجریان برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی هیچگونه تعهدی نسبت به اتفاق هایی که در طول برگزاری دوره ها و کارگاه ها برای شرکت کنندگان از منظر سلامت جسمی رخ می دهد، ندارد.

 8. در صورت در خواست کتبی داوطلب مبنی بر انصراف (ماده 2 همین فرم) مطابق موارد ذیل اقدام خواهد شد.

الف: تا دو روز مانده به شروع دوره استرداد شهریه پس از کسر 20% از کل شهریه دروس انتخابی امکان پذیر می باشد.

ب: از دو روز مانده به شروع دوره(اولین درس از هر دوره) تا روز شروع دوره 50% از کل شهریه کسر و مابقی مستردد خواهد شد.

ج: پس از شروع اولین کلاس از هر دوره(روز شروع کلاس ها) شهریه آن دوره به هیچ عنوان(از قبیل ماموریت اداری، انتقالی، مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج یا هر نقطه دیگر، بیماری، تداخل با برنامه دانشگاه، عدم توانایی درس خواندن، مشکلات خانوادگی، فوت نزدیکان و سایر موارد پیش بینی نشده) مستردد نخواهد شد.لذا از داوطلبان عزیز تقاضا می گردد با عنایت کامل به موارد فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 9. ثبت نام حین برگزاری کلاس ها در صورت انصراف شامل بند ج ماده 8 خواهد شد.

 10.سرفصل ها، اساتید و محتوای دوره آموزشی از سوی کارشناسان آموزشی این مرکز به داوطلب معرفی شده و داوطلب نیز در حین ثبت نام با آگاهی کامل از دوره آموزشی اقدام به ثبت نام نماید. لذا هر گونه ایراد نسبت به دوره آموزشی پس از ثبت نام و شرکت در کلاس متوجه داوطلب می باشد.

 11. کلیه کلاس ها مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده برگزار خواهدگردید و در صورت هر گونه تغییر احتمالی مراتب به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید.

 12. کلیه کلاس ها پس از ثبت نام و شروع دوره هیچ گونه حقی را جهت انصراف داوطلبان ایجاد نخواهد کرد.

 13. پیگیری دریافت گواهینامه ی شرکت در کلاس آموزشی از بعد از صدور به عهده ی داوطلب می باشد و همچنین در صورت ارسال، هزینه ی آن به عهده ی داوطلب می باشد.

Loading
  •  -